User Tools

Site Tools


ctu:baofeng

Legální provoz Baofeng UV-5R, Woxoun KG-UVXX a jiných

:!: POZOR ZMĚNA OD 1.7.2020 Nové čtyři kanály v pásmu 442 MHz, podle aktualizace všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6

Důležité upozornění pro všechny majitele čínský radiostanic typu Baofeng UV-5R, Woxoun KG-UVXX, provoz je možné legálně uskutečnit pouze na několika frekvencích při konkrétním nastavení (v pásmu 2 m je povolená šířka pásma 10 kHz, čemuž neodpovídá nejmenší možná nastavitelná šířka 12,5 kHz u čínských stanic, ale dá se tolerovat)

Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6

frekvence [MHz] výkon stanice [HIGH/LOW] šířka pásma [WIDE/NARROW]
172,650 HIGH NARROW
172,950 HIGH NARROW
172,975 HIGH NARROW
172,725 LOW NARROW
173,050 LOW NARROW
442,200 HIGH NARROW
442,225 HIGH NARROW
442,250 HIGH NARROW
442,275 HIGH NARROW
448,490 HIGH NARROW
448,570 HIGH NARROW
448,610 HIGH NARROW
449,770 LOW NARROW
449,810 LOW NARROW

Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9

Horší to je s pásmem PMR 466 dle VO-R/16/08.2005-28, protože čínské klony Baofenga a Woxouna nesplňují následující technické parametry:

  • Vyzářený výkon maximálně 500 mW e.r.p.
  • Ruční přenosná stanice se schopností příjmu a s integrální anténou, tj. anténou pevně spojenou se stanicí, bez možnosti odpojení uživatelem.
  • Stanice musí být vybaveny funkcí, která omezí dobu vysílání na dobu max. 180 s a poté začne znovu vysílat až po opětovném stisknu tlačítka volání nebo po aktivaci VOX (Voice Activation Exchange).
frekvence [MHz] výkon stanice [HIGH/LOW] šířka pásma [WIDE/NARROW]
446.00625 LOW NARROW
446.01875 LOW NARROW
446.03125 LOW NARROW
446.04375 LOW NARROW
446.05625 LOW NARROW
446.06875 LOW NARROW
446.08125 LOW NARROW
446.09375 LOW NARROW
446,10625 LOW NARROW
446,11875 LOW NARROW
446,13125 LOW NARROW
446,14375 LOW NARROW
446,15625 LOW NARROW
446,16875 LOW NARROW
446,18125 LOW NARROW
446,19375 LOW NARROW

Nastavení stanice

Frekvence

Volba frekvence se provádí přímým zadáním na klávesnici.

Výkon

Nastavení výkonu je v menu na pozici 2 pod názvem TXP. Do menu se vstoupí tlačíkem menu. A pohybovat se můžeme stiskem šipek nahoru nebo dolu , případně přímou volbou stitknutím 2. Dalším stiskem menu se potvrdí výběr položky v menu (HIGH / LOW), který nám umožní změnu hodnoty, která se opět provádí šipkami nahoru a dolů . Uložení změny se provede stisknutím tlačítka menu a návrat na úvodní obrazovku stisknutím tlačítka exit nebo po 10 s neaktivity.

Položka TXP (v menu pod číslem 2)
HIGH 5 W (dle verze radiostanice i více)
LOW 1 W

Šířka kanálu

Nastavení výkonu je v menu na pozici 5 pod názvem WN. Do menu se vstoupí tlačíkem menu. A pohybovat se můžeme stiskem šipek nahoru nebo dolu , případně přímou volbou stitknutím 5. Dalším stiskem menu se potvrdí výběr položky v menu (HIGH / LOW), který nám umožní změnu hodnoty, která se opět provádí šipkami nahoru a dolů . Uložení změny se provede stisknutím tlačítka menu a návrat na úvodní obrazovku stisknutím tlačítka exit nebo po 10 s neaktivity.

Položka WN (v menu pod číslem 5)
WIDE 25 KHz
NARROW 12,5 KHz

ctu/baofeng.txt · Last modified: 2022/03/17 11:11 by tomas